Possesiva pronomen

 

Possessiva pronomen berättar om ägaren. 

Tex Pojkens bil går sönder - Hans bil går sönder. 
        Mammans mat är god. - Hennes mat är god.

De possessiva pronomina rättar sig efter ordet som det bestämmer.

Tex. mitt häfte
       min bok
       mina sockor.

De possesiva pronomina kan böjas i singularis och pluralis.

Singularis Pluralis
min, mitt mina
din, ditt dina
hans, hennes, dess hans, hennes, dess
vår, vårt våra
er, ert era
deras deras

 

Här kan du öva dig.

Tillbaka till startsidan

pronomen